T : +90 (212) 886 73 04 Pbx

Kalite Politikamız

TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SAN.TİC.A.Ş. olarak; çalıştığımız sektörlerde tercih edilen firmalardan biri olmak ve TEKNİK KİMYA isminin sürekliliğini sağlamak için toplam kalite yaklaşımını tüm faaliyetlerimizde uygulamaktır.

Bu amaca ulaşmak için temel değerlerimiz;

 • Kaliteli standart ürün,
 • Çevre duyarlılığı,
 • Sürekli iyileştirme anlayışı,
 • Araştırma ve geliştirme anlayışı,
 • Nitelikli ve eğitimli personel,
 • Çalışanların katılımı,
 • Müşteri odaklılık,
 • Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti,
 • Tedarikçilerle sürekli fayda anlayışı.

Sistem Politikamız 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında aşağıda sıralanan kurallar esas teşkil etmektedir. Bu kurallara uymak şirketin Kalite Politikasının etkin olarak uygulanmasında temel teşkil etmektedir.

Bu kurallar; Genel Müdür onaylı kurallar zinciri olup hiçbir kişi yada kuruluş tarafından değiştirilemez ve farklı bir şekilde uygulanamaz.

 

 • ISO 9001:2008 dökümantasyonu ile tanımlanan hiçbir faaliyet tanımlananın aksi bir durumda uygulanamaz.
 • Oluşturulan kalite planları, talimatlar ve iş akış şemalarına uymak, tüm faaliyetleri buna göredüzenlemek ve uygulamak zorunludur.
 • Alınan toplantı kararları; toplantıdan sonra değiştirilemez ve verilen süre içerisinde kesinlikle uygulamaya konmalıdır.
 • Tüm Personel, kendilerine Kalite Yönetim Sistemi kapsamında verilmiş olan Sorumluluk ve Görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.
 • Tüm Personel, ISO 9001:2008 sistem bilgisine sahip olup, tetkik edilmeye hazır durumda olacaktır.
 • Tüm Personel, bağlı olduğu birimin prosesine ve sistemde tanımlı prosedür içeriğine uymak zorundadır.

 

Çevre Politikamız 

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, hertürlü faaliyetimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SAN ve TİC. A.Ş.’nin benimsediği en önemli sorumluluklardan biridir.

 Bu sorumluluğu geliştirme amacıyla;

 • Çevre ile ilgili tüm yerel, ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak.
 • Ürün ve proses ile ilgi projeler hazırlarken, çevresel etkiler dikkatte alınarak, oluşabilecek kirliliği kaynağından önlemeye çalışmak,
 • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatlarını azaltıcı tedbirler almak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarını azaltıcı önlemler almak,
 • Tekrar kullanım ve geri kazanım imkanlarını uygulamak,
 • Çevre Politikamızda başarıya ulaşmak için, tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak amacı ile eğitimlere tabii tutmak,
 • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar ile diğer sanayi kuruluşları, tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışmak,
 • Ürün paletimizi çevreye dost ürünler bakımından daha zengin hale getirmek amacıyla, her yıl bu konuda araştırma ve geliştirme hedefleri belirleyerek sürdürülebilir bir gelişme sağlamak.

 TEKNİK KİMYA çalışanları Çevre Politikasında belirtilen amaçlara ulaşmak için işbirliği içerisinde çalışırlar.

Kalite Belgelerimiz